Ботев (2022)

Синопсис

Игралният филм „Ботев“ проследява събитията от 1876 г. След пет робски столетия българите, са изправени пред съдбоносен избор – или свобода, или смърт! Шепа млади революционери се събират на свободна румънска земя и съставят план на освобождението на поробена България чрез въстание, подготвено от вътрешните комитети и подпомогнато от емиграцията. Христо Ботев, поет, вестникар и учител, захвърля перото и повежда двеста юнаци на помощ на своите въстанали братя.

Трейлъри и Снимки

4 снимки

Прожекции