ДВЕТЕ СТРАНИ НА ЧУДЕСАТА / Come Away 2D – (2020)

Синопсис

„Come Away“ ще бъде като предисторията на Алиса и Питър Пан. Преди Алиса да попадне в Страната на чудесата и преди Питър да стане Пан, те са брат и сестра. Когато техният по-голям брат загива при трагичен инцидент, двете деца ще положат усилия да спасят родителите си (Джоли и Ойелоуо) от пропадането им в бездната на отчаянието, докато накрая Питър и Алиса са принудени да избират между дома и фантазията. Това поставя началото на емблематичните им пътувания в Страната на чудесата и Невърленд.

Before Alice went to Wonderland, and before Peter became Pan, they were brother and sister. When their eldest brother dies in a tragic accident, they each seek to save their parents from their downward spirals of despair until finally they are forced to choose between home and imagination, setting the stage for their iconic journeys into Wonderland and Neverland.

Трейлъри и Снимки

5 снимки

Прожекции