Като за последно (2021)

Синопсис

ЗАГЛАВИЕ –     КАТО ЗА ПОСЛЕДНО…

LAST CALL

Минути – 118 мин. / 118 min.

Носители – DCP, HD

Режисьор / Director:     Ивайло Пенчев / Ivaylo Penchev

Сценарий/ Scriptwriters: Божан Петров, Ивайло Пенчев и Весел Цанков
Bozhan Petrov, Ivaylo Penchev, Vesel Tsankov

Оператор / DOP : Георги Челебиев / Georgi Chelebiev

Композитор / Composer: Георги Стрезов / George Strezov

Участват / Cast:
Васил Банов, Мария Бакалова, Филип Аврамов, Малин Кръстев, Антон Радичев, Китодар Тодоров, Герасим Георгиев – Геро, Яна Маринова, Анастасия Ингилизова.
Vasil Banov, Maria Bakalova, Phillip Avramov,  Malin Krastev, Anton Radichev, Kitodar Todorov, Gerasim Georgiev – Gero, Yana Marinova, Anastasia Ingilizova

 

Продукция на / Production: УРБАН МЕДИА / URBAN MEDIA

Продуцент / Producer: Стоян Стоянов / Stoyan Stoyanov

Контакти / Contact: + 359 888 61 66 01

 

АНОТАЦИЯ

 

КАТО ЗА ПОСЛЕДНО…

пълнометражен игрален филм – комедия

 

 

Едно момиче трябва да бъде спасено от самоубийство със силата на любовта и това не може да стане без поредица от комични ситуации. Когато жълтата преса раздухва фалшива сензация, че 70-годишен жив класик е оплетен в брачните мрежи на 23-годишно момиче, няма как да не се появят свещеник заедно с „превъзпитаните“ си питомци от неделното училище в затвора, бивш военноморски капитан в компанията на шеметни старци, враждуващи за наследство сестри и, разбира се, дебело внуче. Всеки от тях се бори за това, което смята за най-важно – любов, изкупление, пари, наследство, чест, приятелство. Лавина от абсурдни преживявания преобръща живота и взаимоотношенията на героите.  Всеки научава по нещо ново за другия, но и за самия себе си.

 

 

ANNOTATION

 

LAST CALL

comedy feature film

A girl is to be saved from suicide by the power of love but the whole process will be accompanied by a series of comical events. When the tabloids fabricate a false sensational news that a 70-year old national treasure writer is about to marry a 23-year old girl, everybody runs to the scene – a priest with a group of „reformed“ prison Sunday school disciples, an ex-navy captain with his band of looney pensioner friends, the sisters feuding over inheritance, and of course – a fat grandson. Each party stands for what’s most important – love, redemption, money, estate, honour, friendship… An avalanche of absurd situations turns characters’ lives and their interactions upside down. And all involved learn something new about the others and about themselves.

Трейлъри и Снимки

2 снимки

Прожекции